Did ya

posted on 24 Aug 2010 20:02 by crescent in Lyrics

BoA - Did ya
BoA Best of Asia : Bring on America Album 

Guess you lose and it's too late to try to come back
ฉันว่าเธอแพ้แล้วล่ะ สายไปแล้วที่จะกลับมา
What part of no don't you understand? Too bad
ส่วนไหนของคำว่า "ไม่" เหรอที่ยังไม่เข้าใจ? แย่หน่อยนะ
There you go down with yesterday's news in the trash can
นั่นไง แล้วเธอก็มานั่งเสียอกเสียใจกับอะไรเก่าๆในถังขยะ
I got no time to be looking back, I'm past that
ฉันไม่มีเวลามารำลึกความหลังหรอกนะ ฉันผ่านมาหมดแล้ว
And now you wanna change, it's a little too late
แล้วตอนนี้เธอบอกเธอจะเปลี่ยน มันคงสายไปหน่อยแล้วล่ะ

You shoulda loved me right when you had me
ตอนที่ยังมีฉันอยู่ก็น่าจะรักฉันให้ดีๆหน่อย
(shoulda shoulda but you didn't did ya?)
ใช่ไหม ใช่ไหมล่ะ แต่เธอก็ไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะ?
You shoulda known I'm not gonna sit around and wait for you
ก็น่าจะรู้ว่าฉันจะไม่มัวเสียเวลามานั่งรอเธอ
To get your act together, shoulda known better
ถ้าอยากจะคบกัน ก็ควรจะรู้ดีกว่านี้
Don't say you wanna, don't say you were gonna
อย่าพูดเลยว่ายังงั้น อย่าพูดเลยว่ายังงี้
You shoulda loved me right but you didn't, did ya?
เธอควรจะรักฉันให้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะ

Gotta a new place, a hot ride, this Gucci handbag
มีที่เที่ยวใหม่ มีรถเจ๋งๆ นี่ก็กระเป๋ากุชชี่
to match my kicks and my brand new plan, hey now
เข้ากับรองเท้าแล้วก็แผนใหม่ๆของฉัน ว่าไงล่ะตอนนี้
Why the look of confusion? Oh sorry, my bad
ทำไมถึงดูงงๆล่ะ? โอ๊ะ ขอโทษที ฉันนี่แย่จริง
Forgot to mention my brand new man, take that
ลืมบอกไปเรื่องผู้ชายคนใหม่ของฉัน รู้เอาไว้ซะ
Say you wanna change, it's a little too late
เธอบอกว่าอยากจะเปลี่ยน แต่มันสายไปหน่อยแล้วล่ะ

You shoulda loved me right when you had me
ตอนที่ยังมีฉันอยู่ก็น่าจะรักฉันให้ดีๆหน่อย
(shoulda shoulda but you didn't did ya?)
ใช่ไหม ใช่ไหมล่ะ แต่เธอก็ไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะ?
You shoulda known I'm not gonna sit around and wait for you
ก็น่าจะรู้ว่าฉันจะไม่มัวเสียเวลานั่งรอเธอ
To get your act together, shoulda known better
ถ้าอยากจะคบกัน ก็ควรจะรู้ดีกว่านี้
Don't say you wanna, don't say you were gonna
อย่าพูดเลยว่ายังงั้น อย่าพูดเลยว่ายังงี้
You shoulda loved me right but you didn't, did ya?
เธอควรจะรักฉันให้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะ

Take a good look 'cause it's the last you'll see of me
องฉันให้ดีๆ เพราะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นฉัน
(Take a good look, take a good look baby)
มองให้ดีๆ มองให้ดีๆนะที่รัก
Memorize this, all you have are memories
จำเอาไว้ให้ดี เพราะมันจะเหลือแค่ความทรงจำ
(Memorize this, 'cause it's all you get to keep)
จำเอาไว้ให้ดี เพราะเธอจะต้องเก็บมันเอาไว้
No words, no rings, not a damn thing is gonna bring me back to you
ไม่มีคำพูด แหวนเพชร หรือข้าวของบ้าบออะไรจะทำให้ฉันกลับไปหาเธอได้
I'm so over you
ฉันจบสิ้นกับเธอแล้ว

You shoulda loved me right when you had me
ตอนที่ยังมีฉันอยู่ก็น่าจะรักฉันให้ดีๆหน่อย
(shoulda shoulda but you didn't did ya?)
ใช่ไหม ใช่ไหมล่ะ แต่เธอก็ไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะ?
You shoulda known I'm not gonna sit around and wait for you
ก็น่าจะรู้ว่าฉันจะไม่มัวเสียเวลามานั่งรอเธอ
To get your act together, shoulda known better
ถ้าอยากจะคบกัน ก็ควรจะรู้ดีกว่านี้
Don't say you wanna, don't say you were gonna
อย่าพูดเลยว่ายังงั้น อย่าพูดเลยว่ายังงี้
You shoulda loved me right but you didn't, did ya?
เธอควรจะรักฉันให้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะ

Comment

Comment:

Tweet

มาสเตอร์ยังอยู่ในช่วงโบอาฟีเวอร์ 555

เนื้อหาเพลงดูสะใจดี

#2 By : : sicha : : on 2010-08-25 18:24

- -

เมิงช่วยอัฟอะไรอย่างอื่นบ้างได้มิ?

นี่มันคือ...เนื้อเพลง?

#1 By maou on 2010-08-25 10:28